TypOnline kurz
Cena€89€49
Predplatiť si kurz

Cieľom kurzu je sa naučiť pracovať s Excelom na pokročilej úrovni s využitím pokročilých funkcií Excelu, ktoré výrazne zjednodušia spracovanie údajov.

Kurz vedie profesionálny IT lektor Mgr. Ján Žitniak, ktorý aktívne školí a vedie kurzy od roku 2007 v nadnárodných a národných spoločnostiach po celom Slovensku. Je držiteľom certifikátu MOS, Office Excel® 2010 Expert. Od roku 2015 školí programy kancelárskeho balíka Microsoft Office v Národnej banke Slovenska v Bratislave vo forme externej spolupráce. Jeho osobná stránka je www.janzitniak.info.

Spolu s objednaným kurzom získate plnohodnotnú príručku v elektronickej podobe bezplatne a odbornú e-mailovú podporu po celý čas kurzu. Bezplatne mi píšte na čokoľvek, čo nie je zrozumiteľné alebo potrebujete poradiť :). Kontaktovať ma môžete kliknutím sem.

Dĺžka kurzu: 2 hodiny 34 minút 09 sekúnd

Osnova

 • Možnosti prilepenia – prilepiť špeciálne (ako pri kopírovaní a vkladaní ovplyvniť vzhľad buniek)
 • Chyby v Exceli
 • Sčítavanie viacerých hárkov
 • Prepájanie hárkov
 • Závislosti medzi bunkami (ktorá bunka ovpyvňuje ktorú? tzv. predchodcovia a následníci)
 • „Skutočné“ zaokrúhľovanie čísiel prostredníctvom funkcie ROUND.
 • Funkcia IF I. – vypísanie hodnoty na základe podmienky
 • Filtrovanie údajov I. automatický filter, vlastný automatický filter a funkcia SUBTOTAL
 • Podmienené formátovanie (ako naformátovať údaje podľa konkrétnych kritérií)
 • Vlastný formát bunky (kg, vypísanie názvu dňa z dátumu a pod.)
  • Funkcia IF II.
  • viac vnorených podmienok
 • Logické funkcie ako sú AND, OR
 • Matematické a štatistické funkcie na podmienené sčítanie, priemerovanie a počet ako sú SUMIF(S), AVERAGEIF(S), COUNTIF(S)
 • Funkcie pre vyhľadávanie v databáze (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
 • Dátumové funkcie (TODAY, NOW), odčítanie a sčítavanie dátumov, jednoduchá dochádzka
 • Funkcie počtu hodnôt (COUNT, COUNTA)
 • Textové funkcie (CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID)
 • Naformátovaná tabuľka (ako rýchlo formátovať, filtrovať a sumarizovať veľké dáta)
 • Zabezpečenie údajov – zabezpečenie buniek, hárku, zošita
 • Vytvorenie, základná úprava a odstránenie grafu, zmena veľkosti
 • Kontingenčná tabuľka I. vytvorenie kont. tabuľky, prispôsobenie kontingenčných tabuliek
 • Na čo si dávať pozor pri kontingenčnej tabuľke

Chýba Vám nejaká téma? Napíšte mi prosím cez kontakt alebo vpísaním do chatu dole, budem sa snažiť ju doplniť v čo najkratšom čase.

Preferujete radšej osobný alebo online kurz Excel v prostredí Vašej spoločnosti? Ponúkam firemné školenie Excel priamo u vás, viac na https://www.janzitniak.info/pocitacove-skolenia.
Sekcia 1Práca s údajmi
Lekcia 1Súbory na stiahnutie
Lekcia 2Možnosti prilepenia - prilepiť špeciálne
Lekcia 3Chyby vo vzorcoch
Lekcia 4Sčítavanie viacerých hárkov
Lekcia 5Závislosti medzi bunkami (následníci a predchodcovia)
Lekcia 6Podmienené formátovanie
Lekcia 7Formátovať ako tabuľku
Sekcia 2Logické funkcie
Lekcia 8Funkcia IF - vypísanie hodnoty na základe podmienky
Lekcia 9Funkcie AND a OR - ak potrebujeme použiť dve a viacero podmienok
Lekcia 10Funkcia IF s viacerými podmienkami (s použitím AND alebo OR) - ak chceme vypísať zmysluplnú odpoveď pri dvoch a viacerých podmienok
Lekcia 11Funkcia IFERROR - vypíše zmysluplnú odpoveď namiesto chyby
Sekcia 3Dátumové funkcie
Lekcia 12Práca s dátumom - ako zistiť alebo pripočítať počet dní medzi dátumamiBezplatná ukážka
Obsah

S dátumami podobne ako s číslami môžeme použiť matematické operácie ako je sčítanie alebo odčítanie. Napr. pri zistení počtu dní medzi dátumami použijeme bežné odčítanie.

Lekcia 13Funkcia TODAY - ako na aktuálny dátum
Lekcia 14Funkcia NOW - ako na aktuálny dátum a čas
Lekcia 15Práca s časom - jednoduchá dochádzka
Sekcia 4Matematické a štatistické funkcie
Lekcia 16Zaokrúhľovanie čísiel ROUNDBezplatná ukážka
Obsah

Pri zaokrúhľovaní čísiel môžeme v Exceli použiť formátovanie čísiel, no až funkcia ROUND „skutočne“ zaokrúhli číslo na zadaný počet číslic.

Lekcia 17Funkcia SUBTOTAL - ako na výpočty vo filtri
Lekcia 18Funkcia SUMIF - ako na podmienený súčet s 1 podmienkou
Lekcia 19Funkcia AVERAGEIF - ako na podmienený priemer s 1 podmienkou
Lekcia 20Funkcia COUNTIF - ako na podmienený počet s 1 podmienkou
Lekcia 21Funkcia SUMIFS - ako na podmienený súčet s viacerými podmienkami
Lekcia 22Funkcia AVERAGEIFS - ako na podmienený priemer s viacerými podmienkami
Lekcia 23Funkcia COUNTIFS - ako na podmienený počet s viacerými podmienkami
Lekcia 24Funkcia COUNTA - ako zistiť počet (aj) textových hodnôt
Sekcia 5Textové funkcie
Lekcia 25Funkcia CONCATENATE - ako spojiť texty dokopy
Lekcia 26Spájanie textu prostredníctvom &
Lekcia 27Funkcia LEFT - ako vybrať určitý text zľava
Lekcia 28Funkcia RIGHT - ako vybrať určitý text spravaBezplatná ukážka
Obsah

Funkcia RIGHT extrahuje (vyberie) z pravej strany časť textu, ktorý potrebujeme extrahovať.

Lekcia 29Funkcia MID - ako vybrať určitý text z textu z akejkoľvek pozície
Sekcia 6Vyhľadávacie funkcie
Lekcia 30Funkcia VLOOKUP - ako spárovať 2 tabuľky navzájom
Lekcia 31Problémy pri VLOOKUP na ktoré je potrebné myslieť
Lekcia 32Funkcia HLOOKUP - ako vyhľadávať horizontálneBezplatná ukážka
Obsah

Cieľom funkcie HLOOKUP je do (zdrojovej) tabuľky doplniť hodnoty z (cieľovej) tabuľky (ktorá sa môže nachádzať v tom istom alebo inom hárku či zošite ) na základe hľadanej hodnoty (kľúča). Hľadanou hodnotou môže byť napr. spoločné ID, rodné číslo alebo kód produktu.

Narozdiel od VLOOKUP, ktorý vyhľadáva hodnotu v stĺpci, HLOOKUP vyhľadáva v riadku.

Lekcia 33Funkcie INDEX a MATCH - ako vyhľadať údaje z akejkoľvek pozície (stĺpca)
Sekcia 7Vlastný formát
Lekcia 34Vlastný formát - ako pridať text k číslu
Lekcia 35Vlastný formát pre dátum
Sekcia 8Zabezpečenie hárka a zošita
Lekcia 36Zabezpečenie hárka - ako obmedziť úpravu údajov v tabuľke
Lekcia 37Zabezpečenie zošita - ako zamedziť úpravu pri práci s hárkamiBezplatná ukážka
Obsah

Podobne ako hárok môžeme zabezpečiť zošit (karte Revízia > Zabezpečiť zošit).
V prípade zošita sa jedná o zabezpečenie jeho štruktúry alebo okien. Pod zabezpečením štruktúry rozumieme:
• Nie je možné odkryť skrytý hárok
• Nie je možné manipulovať s hárkom (premenovať, presúvať, kopírovať)
• Nie je možné vytvárať nový hárok
• Obmedzená manipulácia s kontingenčnou tabuľkou
• Obmedzená manipulácia pri práci s scenármi
• Obmedzená manipulácia s analytickými nástrojmi
Pod zabezpečením okna rozumieme:
• Nie je možné meniť veľkosť a pozíciu okien v otvorenom zošite

Lekcia 38Ako zaheslovať zošit
Sekcia 9Práca s grafom (stĺpcovým, čiarovým a koláčovým)
Sekcia 10Kontingenčné tabuľky
Lekcia 40Čo je kontingenčná tabuľka (pivot table) a ako na to
Lekcia 41Na čo si dávať pozor v kontingenčnej tabuľke
Sekcia 11Osvedčenie o absolvovaní kurzu Excel expert

Zanechajte správu