TypOnline kurz
Cena€49
Predplatiť si kurz

Obsah kurzu

Nástroj Power Query je súčasťou Business Inteligence (BI) pomocou ktorého dokážeme v Exceli efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát ak sú relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu. Použitie Power Query niekoľko násobne zrýchľuje import a prácu s veľkým množstvom dát. Naimportované údaje je následné možné hromadne upravovať, zlučovať a prispôsobiť požadovanému výsledku automaticky a to aj prostredníctvom Power Query M jazyka.

Kurz vedie profesionálny IT lektor Mgr. Ján Žitniak, ktorý aktívne školí a vedie kurzy od roku 2007 v nadnárodných a národných spoločnostiach po celom Slovensku. Od roku 2015 školí programy kancelárskeho balíka Microsoft Office v Národnej banke Slovenska v Bratislave vo forme externej spolupráce. Jeho osobná stránka je www.janzitniak.info.

Spolu s objednaným kurzom získate plnohodnotnú príručku v elektronickej podobe bezplatne a odbornú e-mailovú podporu po celý čas kurzu. Bezplatne mi píšte na čokoľvek, čo nie je zrozumiteľné alebo potrebujete poradiť :). Kontaktovať ma môžete kliknutím sem.

Dĺžka kurzu: 58:44 minút

Osnova

 • Úvod Power Query
 • Vysvetlenie Power Query
 • Sprístupnenie Power Query
 • Naformátovaná tabuľka
  • Úvod do práce s naformátovanou tabuľkou
  • Úprava naformátovanej tabuľky
 • Import a úprava dát prostredníctvom Power Query
  • Hromadný import (aj veľkých) dát (súbory .xlsx, .csv, .txt, z webu, z databázy Access, SQL a pod.)
  • Hromadná úprava údajov prostredníctvom Power Query editora
  • Riešenie problémov pri importe s formátmi dátumov, čísiela, nahradenie desatinných bodiek za čiarky
 • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
 • Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom zlučovania a pripájania údajov (náhrada VLOOKUP)
  • 2 tabuliek
  • viacerých tabuliek
 • Úvod do jazyka Power Query M
  • Syntax jazyka
  • Základné funkcie na spájanie údajov, zmena formátov údajov, výpočty
 • Praktické ukážky a úlohy v Power Query

Chýba Vám nejaká téma? Napíšte mi prosím cez kontakt alebo vpísaním do chatu dole, budem sa snažiť ju doplniť v čo najkratšom čase.

Ukážky

Preferujete radšej osobný alebo online kurz Excel v prostredí Vašej spoločnosti? Ponúkam firemné školenie Excel priamo u vás, viac na https://www.janzitniak.info/pocitacove-skolenia.
Sekcia 1Úvod do Power Query
Lekcia 1Súbory na stiahnutie
Lekcia 2Vstupné informácie do Power QueryBezplatná ukážka

Obsah

Úvodné video, ktoré porozpráva základné informácie o Power Query, jeho históriu a hlavný význam použitia.

Lekcia 3Import súboru v Power Query
Lekcia 4Úprava údajov v Power Query prostredníctvom Power Query Editora
Lekcia 5Naformátovaná tabuľkaBezplatná ukážka

Obsah

Naformátovaná tabuľka v Exceli nie je len tabuľka údajov, ktorá vizuálne vyzerá ináč, ale charakter práce s ňou je trochu odlišný ako pri bežnej tabuľke. Power Query automaticky naimportovaný zdroj dát zmení na naformátovanú tabuľku. Vo videu sa dozviete základnú prácu s naformátovanou tabuľkou.

Lekcia 6Popis prostredia Power Query Editor
Lekcia 7Úprava hodnôt v stĺcoch prostredníctvom Power Query Editor- nahradenie desatinnej bodky za čiarku
Lekcia 8Ako vyriešiť chybu s nekorektným formátom dátumu
Lekcia 9Import viacerých súborov z priečinka
Lekcia 10Ako zlúčiť 2 tabuľky s NEzhodnými údajmi v tabuľkách - ĽAVÝ ANTI
Lekcia 11Ako zlúčiť 2 tabuľky s NEzhodnými údajmi v tabuľkách - ĽAVÝ VONKAJŠÍ
Lekcia 12Ako zlúčiť 2 tabuľky s NEzhodnými údajmi v tabuľkách - PRAVÝ ANTI
Lekcia 13Ako zlúčiť 2 tabuľky s NEzhodnými údajmi v tabuľkách - PRAVÝ VONKAJŠÍ
Lekcia 14Ako zlúčiť 2 tabuľky s NEzhodnými údajmi v tabuľkách - ÚPLNÝ VONKAJŠÍ
Lekcia 15Ako zlúčiť 2 tabuľky s NEzhodnými údajmi v tabuľkách - VNÚTORNÝ
Lekcia 16Power Query - ako načítať údaje zo zdroja automaticky
Lekcia 17Power Query - ako naimportovať a upraviť údaje tak, aby sme odstránili prebytočné riadky a stĺpce
Lekcia 18Power Query - zlúčenie tabuliek z viacerých hárkov
Lekcia 19Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Zanechajte správu