TypOnline kurz
CenaBezplatne
Predplatiť si kurz

Na tejto podstránke si môžete pozrieť 10 bezplatných ukážkových video kurzov z Excelu:

 1. Edukačné šablóny v Exceli
 2. Absolútny odkaz – práca s konštantou
 3. Chyby vo vzorcoch a ako ich opraviť
 4. Pridanie a odstránenie riadkov či stĺpcov v tabuľke. Práca s hárkami.
 5. Zoraďovanie údajov
 6. Tlačiť názvy
 7. Možnosti prilepenia – prilepiť špeciálne
 8. Zaokrúhľovanie čísiel cez ROUND
 9. Funkcia SUBTOTAL – ako na výpočty vo filtri
 10. Tvorba kontingenčného grafu
 11. Funkcia VLOOKUP – ako vzájomne prepojiť 2 tabuľky
 12. Naformátovaná tabuľka
 13. Vstupné informácie do Power Query

Kurz vedie profesionálny IT lektor Mgr. Ján Žitniak, ktorý aktívne školí a vedie kurzy od roku 2007 v nadnárodných a národných spoločnostiach po celom Slovensku. Od roku 2015 školí programy kancelárskeho balíka Microsoft Office v Národnej banke Slovenska v Bratislave vo forme externej spolupráce. Jeho osobná stránka je www.janzitniak.info.

Pred zobrazením edukačných videií odporúčam stiahnuť cvičný súbor kliknutím sem. Ďalšie nájdete na hlavnej stránke KurzExcel.sk kliknutím sem.

Preferujete radšej osobný alebo online kurz Excel v prostredí Vašej spoločnosti? Ponúkam firemné školenie Excel priamo u vás, viac na https://www.janzitniak.info/pocitacove-skolenia.
Sekcia 1Bezplatné ukážkové videa
Lekcia 1Edukačné šablóny v ExceliBezplatná ukážka
Obsah

V Exceli môžeme vytvárať krásne a profesionálne tabuľky bez toho, aby sme pohli prstom. Ukážeme si ako použiť šablóny.

Lekcia 2Absolútny odkaz - práca s konštantouBezplatná ukážka
Obsah

Niekedy potrebujeme pri výpočtoch použiť konštantu alebo koeficient. Napr. by sme chceli navýšiť cenu o DPH alebo zdvojnásobiť predaných kusov. Koeficient však chceme kedykoľvek zmeniť a vidieť výsledky bez toho, aby sme dodatočne menili už existujúci vzorec. Poďme sa teda pozrieť na tzv. absolútny odkaz.

Lekcia 3 Chyby vo vzorcoch a ako ich opraviťBezplatná ukážka
Obsah

Pri vyhodnocovaní vzorcov nám môže Excel vypísať chybu namiesto očakávaného výsledku. Excel nás upozorní chybovou hláškou. V bunke v ľavom hornom rohu nájdeme zelený trojuholník a naľavo výkričník v žltom kosoštvorci. Ak počkáme chvíľu kurzorom myši (neklikáme), Excel nám zobrazí bližší popis.

Ukážka chýb s vysvetlením

 

A

B

C

D

E

1

Hodnota1

Hodnota2

Chyba

Použitý vzorec

Poznámka

2

1

A

#HODNOTA!

=A2+B2

Sčítavame číslo s textom

3

2

0

#DELENIENULOU!

=A2/B2

Delenie nulou

4

3

1

#NÁZOV?

=SUMA(A4:B4)

Neexistujúci názov funkcie

5

   

#ODKAZ!

=SUM(SheetName!A2:F15)

Odkazujeme na neexistujúci hárok s názvom SheetName

6

   

#NEDOSTUPNÝ

=VLOOKUP(„P106“;B:B;2;FALSE)

Funkcia VLOOKUP nenašla hľadanú hodnotu v stĺpci B

7

-1

 

#ČÍSLO!

=SQRT(A7)

Odmocňujeme z negatívneho čísla

8

4

2

#NEPLATNÝ!

=A8 B8

Odkazujeme na nepretínajúce oblasti, resp. sme použili nesprávny operátor oblasti v (tomto prípade sme zabudli na + medzi bunkami)

Existuje ešte jedna špeciálna chyba s podtitulom Cyklický odkaz. Predstavme si situáciu, keď potrebujeme sčítať hodnoty buniek A1 s B1, pričom výsledok sčítania vložíme do bunky C1. V bunke C1 použijeme funkciu SUM, pri ktorej neoznačíme len oblasť A1:B1, ale zahrnieme aj C1 (čiže takú bunku, v ktorej chceme zobraziť výsledok sčítania).

Lekcia 4Pridanie a odstránenie riadkov či stĺpcov v tabuľke. Práca s hárkami.Bezplatná ukážka
Obsah

Ukážeme si ako pridať či odstrániť stĺpec alebo riadok. Ďalej si ukážeme ako pracovať s hárkom (vytváranie nového, jeho kopírovanie, premiestňovanie, premenovanie a zmena farby).

Pridanie a odstránenie stĺpca alebo riadka.

Práca s hárkom (pridanie nového, kopírovanie, premenovanie a premiestňovanie, zmena farby).

Lekcia 5Zoraďovanie údajovBezplatná ukážka
Obsah

Údaje v tabuľke potrebujeme niekedy „poupratať“, čiže zoradiť abecedne napr. podľa názvu alebo priezviska. Vo videu si ukážeme jednoduché zoraďovanie ale aj zoraďovanie podľa viacerých kritérií.

Lekcia 6Tlačiť názvyBezplatná ukážka
Obsah

Pri tlači veľkého množstva údajov niekedy potrebujeme „zafixovať“ prvý riadok tabuľky, tak aby sa pri vytlačil na každej tlačenej stránke. Na to použijeme Tlačiť názvy v skupine Nastavenie strany v karte Rozloženie strany.

Lekcia 7Možnosti prilepenia - prilepiť špeciálneBezplatná ukážka
Obsah

Pri  kopírovaní údajov niekedy potrebujeme vložiť údaje na iné (alebo aj rovnaké) miesto upraveným spôsobom (napr. potrebujeme odstrániť formátovanie buniek alebo hodnoty bez vzorcov a pod.).

Po skopírovaní údajov (napr. cez CTRL + C) následne cez pravé tlačidlo myši na mieste vloženia vidíme príkazy, ktoré patria ku skupine Možnosti prilepenia. 

V nasledujúcom zozname si vysvetlíme, čo urobí konkrétna možnosť zo skopírovaných hodnôt (nazveme ich zdroj) a ich vložení do tabuľky (vložené hodnoty nazveme ako cieľ).

Prilepiť (L). Cieľ je rovnaký ako zdroj (obsahuje aj vzorce). Skopírovaný obsah okrem šírky stĺpcov a výšky riadkov ostane identický.

Hodnoty (H). Cieľ obsahuje iba hodnoty zdroja (neobsahuje vzorce)

Vzorce (V). cieľ rovnaký ako zdroj ale bez formátovania (obsahuje aj vzorce).

Formátovanie (F). Cieľ obsahuje iba formátovanie zdroja

Transponovať (T). Cieľ rovnaký ako zdroj, dôjde však k zámene stĺpcov za riadky a riadky za stĺpce

Prilepiť prepojenie (R). Hodnoty cieľa sú prepojené so zdrojom

Ďalšie možnosti nájdeme, keď v kontextovom menu zvolíme Prilepiť špeciálne.

Ponechať šírky stĺpcov zdroja (O). Cieľ zachová šírku stĺpcov zdroja

Poznámka: V praxi sa často používa Hodnoty. Pri tomto použití prilepené údaje neobsahujú vzorce. To sa hodí v prípade ak by sme chceli v skopírovaných bunkách odstrániť napr. prepojenie na iné bunky. Nevýhoda je jednoznačná – stratíme vzorce, ku ktorým sa už spätne nedokážeme dostať.

Lekcia 8Zaokrúhľovanie čísiel ROUNDBezplatná ukážka
Obsah

Pri zaokrúhľovaní čísiel môžeme v Exceli použiť formátovanie čísiel, no až funkcia ROUND „skutočne“ zaokrúhli číslo na zadaný počet číslic.

Lekcia 9Funkcia SUBTOTAL - ako na výpočty vo filtriBezplatná ukážka
Obsah

Funkcia SUBTOTAL sa používa na výpočet medzisúčtov vo filtrovanom zozname údajov. V prípade filtrovania údajov nemôžeme použiť bežnú funkciu ako je SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN a podobne, pretože tie do výpočtu zahrňujú aj údaje, ktoré nevyhovujú kritériu filtrovania (čiže sú vo filtri skryté).

Lekcia 10Tvorba kontingenčného grafuBezplatná ukážka
Obsah

V kontingenčných tabuľkách môžeme podobne ako v „bežných“ tabuľkách vytvoriť grafy. Postup nájdeme v nasledujúcom videu.

Lekcia 11Funkcia VLOOKUP - ako spárovať 2 tabuľky navzájomBezplatná ukážka
Obsah

V praxi často využívaná funkcia VLOOKUP, ktorej cieľom je do (zdrojovej) tabuľky doplniť hodnoty z (cieľovej) tabuľky (ktorá sa môže nachádzať v tom istom alebo inom hárku či zošite ) na základe hľadanej hodnoty (kľúča). Hľadanou hodnotou môže byť napr. spoločné ID, rodné číslo alebo kód produktu.

Lekcia 12Naformátovaná tabuľkaBezplatná ukážka

Obsah

Naformátovaná tabuľka v Exceli nie je len tabuľka údajov, ktorá vizuálne vyzerá ináč, ale charakter práce s ňou je trochu odlišný ako pri bežnej tabuľke. Power Query automaticky naimportovaný zdroj dát zmení na naformátovanú tabuľku. Vo videu sa dozviete základnú prácu s naformátovanou tabuľkou.

Lekcia 13Vstupné informácie do Power QueryBezplatná ukážka

Obsah

Úvodné video, ktoré porozpráva základné informácie o Power Query, jeho históriu a hlavný význam použitia.

Zanechajte správu