TypOnline kurz
Cena€39
Predplatiť si kurz

Obsah kurzu

Kontingenčné tabuľky sú efektívnym nástrojom ako rýchlo sumarizovať, filtrovať a analyzovať údaje. V kurze si ukážeme ako kontingenčnú tabuľku vytvoriť, ako ju zaktualizovať, prepojiť s externým zdrojom údajov (napr. databázou Microsoft SQL), ako zmeniť či doplniť nové výpočtové stĺpce alebo riadky. Taktiež si predvedieme tvorbu kontingečných grafov a dasbhoardov, čiže interaktívnych, pútavých a moderných reportov.

Kurz vedie profesionálny IT lektor Mgr. Ján Žitniak, ktorý aktívne školí a vedie kurzy od roku 2007 v nadnárodných a národných spoločnostiach po celom Slovensku. Od roku 2015 školí programy kancelárskeho balíka Microsoft Office v Národnej banke Slovenska v Bratislave vo forme externej spolupráce. Jeho osobná stránka je www.janzitniak.info.

Spolu s objednaným kurzom získate plnohodnotnú príručku v elektronickej podobe bezplatne a odbornú e-mailovú podporu po celý čas kurzu. Bezplatne mi píšte na čokoľvek, čo nie je zrozumiteľné alebo potrebujete poradiť :). Kontaktovať ma môžete kliknutím sem.

Dĺžka kurzu: 59:54 minút

Osnova

 • Ukážky využitia kontingenčných tabuliek v praxi
  • rýchla sumarizácia a filtrovanie údajov na základe požadovaných kritérií
 • Zdroj údajov kontingenčnej tabuľky
  • použitím tabuľky alebo rozsahu
  • importovaním údajov z externého zdroja údajov (databáza Microsoft SQL a podobne)
 • Tvorba kontingenčnej tabuľky
  • z čoho pozostáva kontingenčná tabuľka
  • čo sú polia kontingenčnej tabuľky
  • na čo využijeme menovky riadkov, menovky stĺpcov, hodnoty a filter zostavy
 • Práca s kontingenčnou tabuľkou
  • filtrovanie údajov na základe jednotlivých polí
  • zoskupovanie údajov podľa časového obdobia (mesiace, kvartály, roky)
  • sumarizácia údajov podľa: Súčet, Priemer, Maximum, Minimum, Súčin a podobne
  • zobrazenie a porovnávanie údajov podľa rôznych ďalších kritérií: % z celkového súčtu, % z, rozdiel medzi a ďalšie
  • vkladanie vlastného výpočtového poľa, vypočítavanej položky, zobrazenie zoznamu vzorcov
 • Zdrojové údaje kontingenčnej tabuľky
  • zmena výberu zdrojových údajov
  • manuálna a automatická aktualizácia údajov v kontingenčnej tabuľke
  • potencionálne chyby v kontingečných tabuľkách na základe chybných alebo neúplných zdrojových údajov
  • zlučovanie rôznych zdrojov dát (napr. v rôznych hárkoch)
 • Ako prepojiť 2 rôzne tabuľky prostredníctvom dátového modelu – NOVÉ
 • Tvorba kontingenčného grafu
  • ako vytvoriť kontingenčný graf
  • rôzne typy grafov: koláčové, stĺpcové, čiarové, …
  • filtrovanie údajov v grafe s prepojením na kontingenčnú tabuľku
 • Dashboard
  • interaktívne a pútave reporty

Chýba Vám nejaká téma? Napíšte mi prosím cez kontakt alebo vpísaním do chatu dole, budem sa snažiť ju doplniť v čo najkratšom čase.

Ukážky

Preferujete radšej osobný alebo online kurz Excel v prostredí Vašej spoločnosti? Ponúkam firemné školenie Excel priamo u vás, viac na https://www.janzitniak.info/pocitacove-skolenia.
Sekcia 1Kontingenčné tabuľky
Lekcia 1Súbory na stiahnutie
Lekcia 2Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku
Lekcia 3Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku - časť 2
Lekcia 4Funkcie v kontingenčnej tabuľke
Lekcia 5Oblasti v kontingenčnej tabuľke
Lekcia 6Ako doplniť nové výpočtové pole (stĺpec) a položku (riadok) do kontingenčnej tabuľky
Lekcia 7Tvorba kontingenčného grafuBezplatná ukážka

Obsah

V kontingenčných tabuľkách môžeme podobne ako v „bežných“ tabuľkách vytvoriť grafy. Postup nájdeme v nasledujúcom videu.

Lekcia 8Zlučovanie viacerých zdrojov v kontingenčnej tabuľke
Lekcia 9Externý zdroj údajov v kontingenčnej tabuľke (databáza MS SQL)
Lekcia 10Na čo si treba dávať pozor pri kontingenčných tabuľkách
Lekcia 11Ako prepojiť 2 rôzne tabuľky prostredníctvom dátového modelu - NOVÉ
Lekcia 12Dashboard
Lekcia 13Ako urýchliť prácu v kontingenčnej tabuľke
Sekcia 2Osvedčenie o absolvovaní kurzu Excel

Zanechajte správu