0903790704
info@kurzexcel.sk

Excel blog

Tipy a triky pre Excel
9 apr 2019

Dôležité pojmy v Exceli

/
Posted By
/
Comments0

V Microsoft Excel používame pojem zošit namiesto pojmu dokument. Jedná sa vlastne o súbor vytvorený Microsoft Excelom.
Každý zošit podobne ako zošit v škole obsahuje strany (v Exceli hovoríme o hárkoch). Hárok, ktorý vhodne pomenujeme, vlastne obsahuje rozsiahlu tabuľku rozdelenú do buniek (počet stĺpcov je 16 384 a riadkov 1 048 576). Do buniek zapisujeme rôzne číselné, textové údaje či vzorce podobne ako v Microsoft Word a samozrejme tieto údaje vizuálne upravujeme (formátujeme).
Vzorce môžu byť jednoduché, napr. =A1*2 čím vynásobíme obsah bunky hodnotou 2 alebo aj zložitejšie, napr. =SUM(A2:A6) čím sčítame hodnoty v bunkách od A2 až po A6. Pre zložitejšie vzorce budeme používať pojeme funkcia.
Hárky môžu obsahovať vizuálnu reprezentáciu údajov vo forme grafu, príp. obsahovať kontingenčnú tabuľku, ktorá nám pomáha rýchlo a efektívne sumarizovať, analyzovať a filtrovať údaje.

Zanechajte správu