0903790704
info@kurzexcel.sk

Excel blog

Tipy a triky pre Excel
26 máj 2019

Najdôležitejšie funkcie v Exceli I.

/
Posted By
/
Comments0
Okrem ovládania základných funkcií (SUM = súčet, AVERAGE = aritmetický priemer, COUNT = počet neprázdnych buniek obsahujúcich čísla, MAX = maximum a MIN = minimum) sa často v praxi používajú tieto funkcie:
 
ROUND = „skutočné“ zaokrúhľovanie hodnôt.
 
IF = vypíše hodnotu na základe splnenia, resp. nesplnenia zadanej podmienky (napr. bol v daný deň vyrobený počet výrobkov podľa normy? Ak áno, vypíše Splnená norma, v opačnom prípade Nesplnená norma).
 
VLOOKUP = vyhľadá hodnoty z inej tabuľky (napr. si predstavme, že pracujeme v maloobchode pre ktorý pripravujeme cenník výrobkov, ich ceny potrebujeme doplniť z veľkoobchodného cenníka. Ceny však môže dodávateľ pravidelne zmeniť, príp. niektoré produkty odstrániť. Pri prepojení cez VLOOKUP sa údaje dopĺňajú veľmi rýchlym a elegantným spôsobom, zároveň sa aktualizácia údajov urobí „sama“.
 
COUNTIF = zistí počet hodnôt, ktoré spĺňajú danú podmienku (napr. potrebujeme zistiť počet ľudí, ktorí odpovedali na danú otázku Áno). Okrem COUNTIF existujú funkcie SUMIF a AVERAGEIF, ktoré na základe podmienky sčítavajú, resp. priemerujú.
 
CONCATENATE (resp. v novších verziách Excel CONCAT) = spojí obsah buniek dokopy (a môže spojiť aj s vlastným textom). Napr. v jednej bunke máme krstné meno a v druhej priezvisko. V tretej bunke by sme ich chceli vypísať spolu.
 
Dôležitých funkcií je ďaleko viac, povieme si o tom v ďalšom pripravovanom článku.
Preferujete radšej osobný alebo online kurz Excel v prostredí Vašej spoločnosti? Ponúkam firemné školenie Excel priamo u vás, viac na https://www.janzitniak.info/pocitacove-skolenia.

Zanechajte správu